Tiếp điểm bạc + đồng VTP-DT1

  • Giá thị trường: Liên hệ
    Chưa có thông số kỹ thuật
    Chưa có thông số kỹ thuật