(Tiếng Việt) Chân phích cắm kiểu trung đông VTP-TD01(Ø 4.8 )

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Product Description

    Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

    Chưa có thông số kỹ thuật
    Chưa có thông số kỹ thuật