(Tiếng Việt) Chân phích cắm kiểu châu âu VTP-02

  • Giá thị trường: Liên hệ
    Chưa có thông số kỹ thuật
    Chưa có thông số kỹ thuật